Former Visiting Professors

zhenliupic1

Liu, Zhen
Yijing Scholar (January 2016 - January 2017)

lu yuhui

Lu, Yuhui
Visiting Professor (August 2016 - August 2019)
Email: [[ylu08]]
Office: Rowe 204

Tai Pan.jpg

Pan, Tai
Visiting Professor (March 2013 - August 2015)
Office: Rowe 204
Email: [[w|tpan, tpan@wm.edu]]

photo of YQ.JPG

Yang, Qiong
Visiting Professor (October 2015 - August 2017)
Office: Rowe 204
Email: [[qyang03]]

Zhou, Yi
Visiting Professor (August 2014 - August 2016)
Office: Rowe 204
Email: [[yzhou08]]