Former Student Interns

Lu Cui

Cui, Lu
Student Intern (July 2015 - May 2016)
Office: Rowe 203

fangjunthumbnail

Fang, Jun
Chinese House Tutor (March 2012 - May 2013)

Fang, Junshu
Student Intern (July 2015 - July 2016)
Office: Rowe 203

photo---kaiyan-gao.jpg

Gao, Kaiyan
Student Intern (July 2017-July 2018)
Email: [[kgao01]]

Yi Hao1.png

Hao, Yi
Student Intern (August 2013 - July 2014)

Yue Lin.png

Lin, Yue
Chinese House Tutor (August 2013 - August 2014)

yanminliupic

Liu, Yanmin
Student Intern (July 2016-July 2017)
Email: [[yliu41]]

xiaolu picture

Ma, Xiaolu
Student Intern (January 2017 - December 2017)
Office: Rowe 203
Email: [[xma06]]

TingtingMei

Mei, Tingting
Student Intern (January 2018 - December 2018)
Email: [[tmei]]

photo--biyun-qi.jpg

Qi, Biyun
Student Intern (July 2017-July 2018)
Email: [[bqi]]

Wang, Feng
Student Intern (January 2015 - December 2015)
Office: Rowe 203
Email: fwang03@wm.edu

Shu Xuan profile.jpg

Xuan, Shu
Student Intern (November 2012 - December 2013)

luyang thumbnail

Yang, Lu
Student Intern (July 2016 - July 2017)
Email: [[lyang12]]