Wan, Xuyan
Class of 2019, Majoring in Accounting(Master's)