William & Mary sign

Latest about COVID-19 and W&M's Path Forward.

Info for... William & Mary
William & Mary W&M menu close William & Mary

2012

 • WM-CS-2012-01
  Xiaojun Zhu, Qun Li, Weizhen Mao, Guihai Chen
  Online Vector Scheduling and Generalized Load Balancing
 • WM-CS-2012-02
  Ed Novak, Qun Li
  A Survey of Security and Privacy Research in Online Social Networks
 • WM-CS-2012-03
  Yifan Zhang, Gexin Yu, Qun Li, Haodong Wang, Xiaojun Zhu and Baosheng Wang
  Toward Efficient Channel Hopping for Communication Rendezvous in Dynamic Spectrum Access Networks
 • WM-CS-2012-04
  Matthew Keally, Gang Zhou, Guoliang Xing, Jianxin Wu
  Remora: Sensing Resource Sharing Among Smartphone-based Body Sensor Networks
 • WM-CS-2012-05
  Xin Qi, Matthew Keally, Gang Zhou, Yantao Li, Zhen Ren
  AdaSense: Adapting Sampling Rates for Activity Recognition in BodySensor Networks

 • WM-CS-2012-06
  Nan Zheng, Kun Bai, Hai Huang, and Haining Wang
  You Are How You Touch: User Verification on Smartphones via Tapping Behaviors