Info for... William & Mary
William & Mary W&M menu close William & Mary

Doctoral Students

Academic Year 2016-2017
Computer Science
Carlos E. Bernal-Cardenas Boyang Li Kevin P. Moran Nicolas J. Van Balen Ji Xue
James C. Bieron  Cheng Li Bin Nie Christopher Vendome Lishan Yang
Nancy Carter  Han Li Ge Peng Kyle M. Wallace  Qing Yang
Victoria L. Cooper  Yue Li Zhen Peng Shengye Wan Shanhe Yi
Zhaoliang Duan Yiqiang Lin Md Atiqur Rahman Linnan Wang Tao Zhang
Xing Gao Dachuan Liu Probir Roy
Qingsen Wang Weiyi Zhang
Robin M. Givens

Hongyuan Liu

Du Shen Shuangquan Wang Hongyang Zhao
Shuai Hao Nan Liu George C. Simmons Amanda A. Watson Jianing Zhao
Zijiang Hao
Fan Luo Pengfei Su Shasha Wen Yiyang Zhao
Mohamed Ibrahim Qi Luo Jianhua Sun Martin White Xiaodan Zhu
Seyed A. Iranmanesh Lele Ma Yutao Tang Qiong Wu  
Woosub Jung
Yongsen Ma Ruiqin Tian Qi Xia  
Gurunath Kadam Sunil Manandhar Michele Tufano Hao Xu
Computational Science