Info for... William & Mary
William & Mary W&M menu close William & Mary

Master's Students

Academic Year 2016-2017
Computer Science

Corey T. Ames Xinqian Huang Xianglai Meng Zeyi Tao  Fangli Xu
Rongdong Chai Xiaoyang Li  Xiaoran Peng Shiya Wanag He Zhang
Eunyoung Cho Yifang Liu Alexander Powell Haonan Wang
Stephen J. Feldman Haoran Lu Andrew L. Sprague  Cody A. Watson
Steven Goldenberg Xianchen Meng
Matthew Stephens Aaron J. Wells

Computer Science with a Specialization in Computer Operations Research

Fasil Alemante Collin Henson Joshua M. Klein Morrison Turnansky Haotian Zhang
Nadia Aly Laura S. Hild Michael LeFew Andrew L. Turscak Jinyu Zhao
Megan R. Bryant Honggang Hu Robert A. Marty Wanjing Wang
Yuan Chang Hongyu Huang Derek O'Connell Ryan Webster
Charles Crook Keara Jones Melissa Tilashalski David M. Zavelsky
Computational Science